Derneğin Niteliği

1. 16.6.1983 tarih ve 2847 sayılı Askeri Dernekler Yasası’na tabi olarak faaliyet gösteren Derneğimiz, Çanakkale’nin geçilmezliğini ispat eden ve bütün dünyayı önünde diz çöktüren Mehmetçiği yaratan Kurtuluş Savaşı Gazileri, masum ve asil Güney Kore halkının komünizm pençesinden kurtarılarak onların hürriyetlerinin kazanılmasına ve dünya barışının gerçekleşmesine canı ve kanı ile katkıda bulunan Kore Savaşı Gazileri, masum soydaşlarımızın Megali İdea’nın pençesinde yok edilmekten kurtarılarak, onların hürriyetlerinin kazanılmasında canları ve kanları ile katkıda bulunan Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinden oluşan yurt çapında 20.754 üyesi ve 35 ilde şubesi ve 5 ilde temsilciliği bulunan Şerefli ve Onurlu bir topluluktur.
2. Kamu yararına çalışan dernekler statüsünde olduğundan, genel ve katma bütçeli dairelerle, mahalli idarelerden, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müesseselerden ve sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait olan kuruluşlardan yardım alma imkanına sahiptir.

Derneğin Amacı

1. Atatürk ilke ve inkilaplarının takipçiliğini yapmak.
2. Yurt içinde ve yurt dışında savaşa fiilen katılmış, savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın işgal kuvvetlerine karşı milli mücadeleye katılmış bulunan eski askerlerin anılarını yaşatmak.
3. Gazi ve dul eşlerinin tanışmalarını temin etmek, dayanışmalarını sağlamak.
4. Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Manevi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
5. Üyelerin yasalardan doğan haklarını takip edip sonuçlandırmak.