TARİHÇE

Derneğin kurulması ile ilgili ana fikir İstiklal Savaşı Gazisi E.Kur.Alb.Sadık ATAK’ın 1958 yılında yayınlanan Eski Muharipler Dergisi’nde “Eski Muharipler Federasyonu” başlığı İle ortaya atılmıştır.
Bundan sonra yedi yıl boyunca çeşitli teşebbüslerden sonra 6 Aralık 1965 yılında E.Alb.Sadık ATAK ve E.P.Yb.Suphi ÖZDEN’in imzalarıyla Ankara Valiliğine sir dilekçe ile müracaat edilerek Türkiye Muharip Gaziler Cemiyeti resmen kurulmuştur.

İlk kurucu Muharip Gazi üyeler sırasıyla;

E.Kur.Alb. Sadık ATAK
E.Top.Alb.İ.Ali ALPAR
E.Fen Alb. Fuat ERGÜL
E.P.Alb. Osman Nuri BAŞBUĞ
E.P.Alb. Sait BİLGİÇ
E.P.Alb. Sıtkı AKDENİZ
E.P.Alb. Hasip RANA
E.P.Yb. Suphi ÖZDEN
‘den teşekkül etmiştir.

Bu cemiyet daha sonra Malül Gaziler Cemiyeti ile birleştirilerek, 76 Gazi kurucu üye tarafından 16.6.1983 tarihinde çıkarılan 2847 sayılı yasa ile; İstiklal Savaşı, Kore Savaşları ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri Türkiye Muharip Gaziler Derneği çatısı altında toplanmıştır.
Derneğimiz, 2908 sayılı Dernekler Yasası ile, 2847 sayılı Asker Kökenli Dernekler yasasına tabi olup, resmi işlemlerde sadece;

* Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)
* Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD)
* Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği
ile ilişkilidir.
Dernek ayrıca; Uluslararası ilişkilerde, merkezi Paris’te bulunan Dünya Muharipler Federasyonu (WVF) ile; yine merkezi Seul’de bulunan Kore’de Savaşanlar Federasyonu (KVA) ile dayanışma içindedir. Türkiye, Kanada, Yunanistan, Yeni Zelanda ve Norveç gibi bu beş ülke yönetim kurulu üyesi olup, yönetim kurulu iki yılda bir, genel kurul ise dört yılda bir toplanmaktadır.